Ina giada aveva perfin in Cusseglier federal annunzià da vegnir si Duin. Però a la fin n'era el betg vegnì ...

Visitas prominentas

 • Laschar ir video «Minisguard 24-08-2013: Ina stanza - in scolast» Laschar ir video «Minisguard 24-08-2013: Ina stanza - in scolast»

  Minisguard 24-08-2013: Ina stanza - in scolast

  3:40 min, dals 27.8.2015

 • Laschar ir video «Svizra Rumantscha 27-11-2011: Scola en il spazi alpin - vias e visiuns» Laschar ir video «Svizra Rumantscha 27-11-2011: Scola en il spazi alpin - vias e visiuns»

  Svizra Rumantscha 27-11-2011: Scola en il spazi alpin - vias e...

  3:32 min, dals 27.8.2015

 • Laschar ir video «SRF bi da Lüt 10-06-2011: Nik Hartmann visita da la scola da Duin» Laschar ir video «SRF bi da Lüt 10-06-2011: Nik Hartmann visita da la scola da Duin»

  SRF bi da Lüt 10-06-2011: Nik Hartmann visita da la scola da Duin

  4:24 min, dals 27.8.2015

 • Laschar ir video «Schweiz Aktuell 19-08-2009: Emprim di da scola a Duin» Laschar ir video «Schweiz Aktuell 19-08-2009: Emprim di da scola a Duin»

  Schweiz Aktuell 19-08-2009: Emprim di da scola a Duin

  3:43 min, dals 27.8.2015

 • Laschar ir video «Telesguard 30-09-1998: El vegn! Visita dal Cusseglier federal» Laschar ir video «Telesguard 30-09-1998: El vegn! Visita dal Cusseglier federal»

  Telesguard 30-09-1998: El vegn! Visita dal Cusseglier federal

  4:30 min, dals 27.8.2015

 • Laschar ir video «Telesguard 27-09-1995: Premi per la scola da Duin» Laschar ir video «Telesguard 27-09-1995: Premi per la scola da Duin»

  Telesguard 27-09-1995: Premi per la scola da Duin

  1:41 min, dals 27.8.2015