Ballape

Il temp da "panini" cumenza puspè

Oz cumenza la fibra da maletgs da “panini” puspè. Davent dad oz pon ins puspè cumprar ils pitschens tatgaders cun si ballapedists per lura tatgar en in carnet.

La fascinaziun è tar pitschen è grond e blers rimnan ils tatgaders. Investir ston ins enturn 150 fin 200 francs en quest hobi. Ed igl è impurtant da lura era avair emplenì il cudeschet. (fc/rtr)