Il chavazzin dal di

"Super Tuesday"

Per nus è oz in mardi sco in auter er. En ils Stadis Unids da l'America è oz però in mardi tut spezial, l'uschenumnà "Super Tuesday". Daco ha in mardi survegnì il num "Super Tuesday"? Nus prendain sut la marella quest mardi tut spezial.