Il chavazzin dal di

Bogn da San Murezzan

Oz è l’emprima badigliada per il bogn da San Murezzan. Ina lunga istorgia èsi stà cun bler si e giu, cun bler vi e nà, cun retards e recurs. L'istorgia dal bogn, vul dir da la funtauna minerala da San Murezzan è in'istorgia da sensaziun. Dentant, tge ha l’istorgia dal bogn insumma da far cun il marketing "Top of the World"?