Impuls dal di

Impuls dad Oscar Peer

Durant il mais da mars ha il Radio Rumantsch envidà set persunalitads da la Rumantschia ch'èn en pensiun da scriver ils Impuls. Oz: Oscar Peer, anteriur scolast da scola media e scriptur.