Profil

Discurs cun Albert Pritzi (41), Cuira

Albert Pritzi è oriund da Ramosch e viva gia ditg a Cuira. Il giurist da 41 onns ha lavurà ditg per ina banca - dapi quest onn è el nov derschader chantunal. En il Profil dal Radio Rumantsch raquinta el da sia nova incumbensa, da sia vita a Cuira e da sia patria Ramosch.
Redacziun: David Spinnler