Vita capita - radionovela

Episoda 37

Severin di manzegnas

"Vita capita" è noss'istorgia da Surgonda e dals Caflischs, in'istorgia che fa bain e mal al cor. Severin, il figl dals Caflischs, va ina saira a disco en la vischnanca vischina da Surgonda. Ma la dumengia damaun n'è el anc betg a chasa. Ils Caflischs sa fan quitads. Nua è Severin? Tard, ma saun e salv, turna el a chasa - e quinta manzegnas. Tge vul el zuppentar?
Reschia: Michel Decurtins-Capaul