Tavau +1,7 grads - dal midament dal clima e l'agir en quel connex

Tavau +1,7 grads - dal midament dal clima e l'agir en quel connex
L'incumbensà per l'ambient dal cumin da Tavau, Gian Paul Calonder, ha inizià in film che mussa l'influenza dal midament dal clima a Tavau.