La scola auxiliara e la scola speziala

Migliurs en il sectur da scola

Scola elementara Avrir maletg en lightbox.

Legenda da maletgs: Scola elementara RTR

Il discurs cun il schef dal departament da l’educaziun, in cussegliader da scola, scolasts ed in logoped è destinà oravant tut a geniturs da scolars pli flaivels.

Participants: Otto Largiadèr, Pieder Caduff, Matilda Schmid, Marius Spescha, Linus Collenberg

Redacziun: Pieder Simeon

Scuntrada 26-4-1978

Numer d’archiv: 500032