Keystone

Per l'onn current quinta il KOF cun in augment da 3,6%. Raschun per l'augment èn las pajas ch'èn creschidas lev e la cumpart da la populaziun veglia è er creschida.

Per chau èn ils custs da sanadad l'onn 2019 tar 10'261 francs. L'onn proxim duain ils custs crescher sin 10'502 francs. Il 2021 vegnan ils custs lura a crescher sin 10'774 francs per chau sch'il svilup na vegn betg franà.

12,9% dal BIP

Il product interiur brut che crescha dentant pauc davent dal 2019, lascha dentant crescher fitg ils custs da sanadad en cumparaziun. La quota per las expensas da sanadad crescha uschia numnadamain da 12,4% l'onn 2017 sin 12,9% l'onn 2021.

Tut en tut vegnan ils custs en la categoria ambulanta a crescher pli ferm ch'en la sparta saziunara. Damai ch'il dumber da persunas che dovran tgira crescha er vinavant, va il KOF da quai ora ch'era la sparta da la tgira a lunga vista vegn ad expander.

Ord l'archiv:

Nossa sanadad custa adina dapli
00:50 min, da Nouvo RTR dals 28.09.2017

RR novitads 11:00