Autissem han ins a partir da la naschientscha e per il mument na datti nagina metoda per guarir l'autissem. Ils pertutgads emprendan per regla tecnicas per ir enturn cun quai. Descriver in tipic autist u ina tipica autista è fitg difficil. Mintgin è numnadamain in pau auter ed ils aspects èn tar mintgin fitg differents. I dat dentant intgins puncts che constattan per la gronda part.

Autists vesan, audan e sentan il mund per regla in pau auter. Surtut sch'i va per glisch, gusts, canera u palpar e tutgar èn els pli sensibels. In'autra sfida per els èn emoziuns e sentiments. Percorscher sch'il visavi è cuntent, trist u grit. Per regla han autists bugen rutina. Situaziuns spontanas e nunspetgadas èn per els difficilas d'analisar.

Sfidas, ma er schanzas

Autists sviluppan per regla ina gronda fascinaziun per in tema. Quai pon esser apparats tecnincs, furlmas matematicas u schlioc in auter tema. En quels champs pon els lavurar bunamain a moda perfecziunistica.

RTR actualitad 07:00

Quants autists datti atgnamain?

Quants autists ch'i dat precis n'è betg enconuschent. Ins quinta dentant che var 1% da la populaziun en Svizra è pertutgà d'autissem. Tenor l'uniun «Autismus deutsche Schweiz» sajan mats ed umens pertutgads pli ferm che mattas e dunnas.