Datas da dus decennis èn vegnidas analisadas en il studi. Quellas mussian ch'il spazi da viver da divers utschels sa sposta dal guaud en ils auts. Numnads vegnan per exempel il pivet da guaud ed il sgnappamustgas nair.

Cun quai ch'ils utschels che vivan en sasez en regiuns pli bassas, van adina pli ensi a viver, stgatschan quels ils utschels ch'èn en sasez da chasa sur il cunfin da guaud.

Tenor il studi chaschuna era la midada dal clima ch'il cunfin da guaud è adina plinensi. Era quest fatg prenda davent spazi da viver als utschels spezialisads sin ils auts da las muntognas.

Quest fatgs chaschunan ch'ils utschels dals auts e quels che vivan pli bass sa maschaidian adina pli fitg, scrivan ils experts. E quai haja in ‘influenza sin la diversitad.

Audio abspielen
00:59
Per tadlar curt e cumpact
Da Novitads dals 14.07.2020