Siglir tar il cuntegn
audio
shop online
Keystone
laschar ir. Durada: 4 minutas 46 Secundas.
cuntegn

Identifitgar shops dubius en l'internet

La cumpra online è en il trend. Igl è simpel. Scriver en la maschina da tschertga sco Googel, Yahoo, Bing u autras tge ch'ins vul cumprar. Ubain che la reclama d'in shop cumpara sin las medias socialas. Bleras paginas han la finiziun «.ch» ed inditgeschan ils pretschs en francs svizzers. Ma quai po cugliunar. Pli e pli blers shops da la China chattan la via en Svizzra. Els èn per part simplamain portals da cumpra cun pretschs extrem bass – che la qualitad vegn ad esser mediocra pon ins supponer – sco Temu, Shein, Fruugo.

En il Digitip vegn dentant tractà in auter trend. Questas plattafurmas che porschan products da bassa qualitad per pretschs minimals direct or da la China èn gia etablidas, la purschida pli u main transparenta. Entant sa derasan auters shops da l'Asia – ma quels cugliunan. Per exempel il shop Paul Rosenbach che offra «moda faira da Turitg». La pagina empermetta dad esser svizra, producir fair cun materialias regenerablas. La furniziun: resti sintetic direct da la China. Quai cuntrafa, sco Lucien Jucker, giurist dar la fundaziun per protecziun dals concsuments, di envers SRF, tenor lavis da la fundaziun a la lescha da concurrenza illoiala. Il client vegnia cugliunà. Ins na survegn betg quai ch'ins ha empustà.

Ma tge pon ins far? Giuridicamain nagut, di lexpert. I saja presumabel bain cuntrafatg a la lescha svizra, ma far valair quella en la China? Betg pussaivel. Ins po empruvar da survegnir enavos ils daners da la firma da carta da credit, ma obligadas nèn quellas betg. Annunziar pon ins quests cas tar il Seco, il Secreteriat da stadi per l'economia. Quai na po betg directamain gidar, ma cun avunda annunzias pon els agir. Dentant è la situaziun difficila e sch'ins blochescha ina pagina fatschian ils delinquents simplamain in nov shop. Igl è pia essenzial da gia prevegnir. Quai vul dir esser precaut e tar dubis desister da la cumpra.

Co identifitgar in shop dubius?

Identifitgar in shop dubius n'è betg simpel. Cunzunt sch'ils construiders èn cugliuns. Damai che Asiats na ston betg avair tema da las autoritads svizras pon els simplamain far in shop cun indicaziuns faussas, cassar, ed en cas ch'il shop vegn serrà ubain nagin na cumpra pli perquai ch'igl è enconuschent, vegn gist creà ina nova pagina.

  • Far ina adressa cun .ch po mintgin far, quai è pli simpel per las autoritads da serrar la pagina, ma impedir preventiv nè betg pussaivel. .ch nè pia nagin indizi per in shop serius.
  • In indizi: sch'il pretsch è memia bass nè la purschida betg credibla.
  • In auter tric. Il shop ha bain agens products unics cun pretschs realistics, ma quels èn adina vendids ora.
  • Èn tut ils products scrits giu? Adatg era qua: Il tric è ch'ins po returnar la rauba – ma betg rauba reducida.
  • Ed hai insumma ina adressa per las returas?
  • Impurtant è in impressum, adressa en Svizra ed ina numra da telefon. Ed era qua: Sche quai manca è quai in indizi per ina purschida pauc seriusa. Ma cugliuns pon er inditgar ina numra faussa. Pia: Per far la segira telefonar sin il numer.
  • Bun è era sch'i dat ina filiala fisica, u in punct nua ch'ins po ir per la rauba, per exempel ina fatschenta en la regiun che collavura.
  • Gidar po er ina curta retschertga en l'internet. Per exempel pon ins guardar sin la pagina da Trusted Shops u Trustpilot tge experientschas che clients han fatg cun il shop.
  • Blers shops inditgeschan era labels, p. ex. Trusted Shops. là vali la paina da verifitgar, pia ir sin la pagina dal label e tschertgar il shop.

Dapli da «Il Digitip - il tip digital»