Talas maridaglias eran per bunamain tabu, di l’indigen Augustin Beeli. La giuventetgna dastgava bain far amicizias e s’inscuntrar. Mo cura ch'ils dus faschevan plans da maridar, era quai finì cun la pasch. I vegniva fatg squitsch per evitar lètgs maschadadas. Vul dir: in dals spusads stueva midar confessiun.

Audio abspielen
02:49
Mezdi: 500 onns refurmaziun – Maridar cun differentas confessiuns
Da Actualitad dals 25.10.2017

Experientschas persunalas

Quai saja stà uschia tar ses aug, di Augustin Beeli. Lez aveva vulì maridar ina refurmada da Flem. Per ch’els hajan pudì maridar en baselgia, haja la dunna stuì daventar catolica.

El sez ha era maridà ina dunna refurmada. Sia mamma e ses tat – omadus catolics – na hajan betg acceptà gugent questa situaziun l’emprim mument. Els eran fitg surstads ch’el sco anteriur gardist a Ruma aveva fatg amicizia cun ina giuvna refurmada. Mo plaun a plaun saja la persuna e betg la confessiun daventada pli impurtanta.

Pli tard, cura che ses uffant saja ì a scola, haja il plevon catolic laschà sentir che quest uffant stuess frequentar la ductrina catolica.

Il rebel Gallus Castelli

Maridaglias cumplitgadas ha quai era dà pli baud en famiglias da nobels, per exempel tar ils Castellis dal chastè d’Aspermont a Sagogn (17. tschientaner). Gallus Castelli aveva maridà ina dunna de Casutt, ina refurmada. Ses bab ha stgatschà el dal chastè e prendì davent sia ierta. Mo Gallus n’ha betg cedì: El ha marida questa dunna, ha midà num en Castell e saja daventà in refurmà fervent, perquai ch’el era vegnì tractà a questa moda.

RR actualitad 11:00