Chanzuns ch'èn vegnidas filmadas.

Chant è oravant tut insatge per las ureglias ma mirveglias han ins magari era tgi che chanta e co quai vesa ora. Intginas chanzuns ch’èn vegnidas chantadas durant la festa da chant èn vegnidas filmadas.

Chor mischedau Sevgein

 • Dirigenta: Flavia WalderHublard
 • Chanzun: Il sain da not
 • Musica: R. Cantieni
 • Text: G.G. Cloetta
Laschar ir video «Chor mischedau Sevgein»

Chor mischedau Sevgein

2:03 min, dals 9.6.2012

Chor cecilan Trun, Chor mischedau Surrein, Ensemble DeCanto

 • Dirigent: Retus Giger
 • Chanzun: Sco fiug sesaulza il sulegl
 • Musica: Carli Scherrer
 • Text: Gion Martin Pelican
Laschar ir video «Chor cecilian Trun, Chor miscchedau Surrein, Ensemble DeCanto»

Chor cecilian Trun, Chor miscchedau Surrein, Ensemble DeCanto

2:44 min, dals 9.6.2012

Chor viril Lumnezia

 • Dirigent: Clau Scherrer
 • Chanzun: Shchedrik (chanzun populara da l'Ucraina)
Laschar ir video «Chor viril Lumnezia»

Chor viril Lumnezia

1:19 min, dals 9.6.2012

Cor masdà Scuol

 • Dirigenta: Gergana Lambreva
 • Chanzun: Stà
 • Musica: Gion Antoni Derungs
 • Text: Tista Murk
Laschar ir video «Chor mischedau Scuol»

Chor mischedau Scuol

2:07 min, dals 9.6.2012

Chor viril Laax

 • Dirigent: Umberto Camathias
 • Chanzun: Cantate Domino
 • Musica: Jurijus Kalcas
 • Text: psalm 98
Laschar ir video «Chor viril Laax»

Chor viril Laax

2:50 min, dals 9.6.2012

Chor mischedau Rueun

 • Dirigent: Gion Tschuor
 • Chanzun: Vater unser
 • Musica: Christian Heinrich Rinck
 • Text: tenor Mattiu 6,9-13a
Laschar ir video «Chor mischedau Rueun»

Chor mischedau Rueun

3:44 min, dals 9.6.2012

Chor da giuvenils Surselva

 • Dirigenta: Rilana Cadruvi
 • Chanzun: Le problème
 • Musica e text: Ivo Antognini
Laschar ir video «Chor da giuvenils Surselva»

Chor da giuvenils Surselva

3:08 min, dals 9.6.2012