Co trenescha in chaun da salvament?

Chauns n’èn betg be noss megliers amis, els san era salvar nossa vita. Chauns da salvament sco la Nea e sia possessura Maria Bundi che tschertgan persunas sparidas en las muntognas. Battaporta ha visità els durant in trenament.