Colliaziun da glistas - WTF?!

Igl na vegn betg pli simpel. Pli datiers che las elecziun en october vegnan, e dapli che medias rapportan da politichers, partidas e cumbats electorals. Qua ston ins anc vegnir londerora!

Sco per exempel questa emna cura ch’igl è vegnì ora che la PCD, PLD e PBD fan ina colliaziun da glista e la PS ed ils verd-liberals era. Mo tge pomai vul quai dir? Qua la resposta.