CULT.: in onn pli tard

In zic dapli che in onn exista il CULT. a Scuol che dat a la giuventetgna en l’Engiadina Bassa in lieu per far festa.

Nus avain visità il club per far ina bilantscha intermediara cun Nicola Roner. El ha gia cun 20 surpiglià la responsabladad da manar in tal local ensemen cun sia collega Juliane Hieber. Nus avain discurrì cun el davart lur recept per success.