Dovri anc chalgers?

Sas anc ch’i dat chalgers? Quels che cumodan chalzers – sco per exempel Sepp Hendry a Glion. Nus essan stads tar el a laschar cumadar chalzers ed essan persvas: I vala en mintga cas la paina.