Fas ti era tschaiver? Ma lura be cun style!

L’onn passà a tschaiver s'ha noss Dominik transfurmà en ina dunna. Quest onn avain nus fatg il cuntrari cun Oceana e fatg or dad ella in um. Co che quai va vesais en il video.

Artitgel/s dal tema

    Document