Generation What - Correspunda tia paja a tias qualificaziuns?

Bunamain dus terz dals participants da «Generation What» èn almain plitost cuntents cun lur pajas. Ma sche la paja correspundia a las qualificaziuns da mintgin è in'autra dumonda. Perquai avain nus dumandà giuven e vegl co ch'i vesa ora cun qualificaziuns en il mund professiunal.