Il diavel en il satg

Adina dapli umans sa sentan amputads, pers, gea els na funcziunan pli senta difficultads sch’i ston dar ord maun lur «segund tscharvè», lur handy.

La «Nomofobia» è la tema da betg esser cuntanschibel sch’ins ha emblidà ses smartphone.
Vendì vegn el sco apparat che duai simplifitgar la vita, ma el maglia temp ed ha grond potenzial sco droga.