Ils emprims avant las portas da l'OAL

Gia dapi quatter onns s’entaupan quels trais amis da Cuira in di avant l’avertura da l’Open Air Lumnezia a Degen. I saja gia ina tradiziun. Era quest onn èn els ils pli emprims avant las portas dal festival. Pervia dad ina nova regla na san els però betg pli dal tut cuntinuar cun quella.