World Skills La via tar ina plazza d'emprendissadi

Tge capita insumma cun ina annunzia per ina plazza d’emprendissadi cura che ella arriva en ina partiziun da persunal? Nus avain chattà la resposta che quietescha mintgin che è el mument a la tschertga d’ina plazza d’emprendissadi.

Laschar ir video «La via tar ina plazza d'emprendissadi»

La via tar ina plazza d'emprendissadi

2:52 min, Battaporta dals 9.10.2017

Sche i na gartegia betg tut sco giavischà durant l’emprendissadi

E sche ins è ina giada en igl emprendissadi èsi impurtant da tegnair atras, tras ils buns temps ed era tras ils grevs. En cas che emprendist ed fatschenta d’emprendissadi na vegnan però betg perina, datti igl uffizi per furmaziun professiunala. Ma tge fan quels insumma?

Laschar ir video «Mes dretgs durant l'emprendissadi»

Mes dretgs durant l'emprendissadi

0:59 min, Battaporta dals 9.10.2017