Londra ha clamà: Fabio Hendry

Sco product designer consista il mintgadi da Fabio ord sviluppar products. El tschertga novas furmas da producziun cun novs materials. Inspiraziun chatta el a Londra, là saja il ambient da lavurar ideals. Blers contacts professiunals sa basan en la citad englaisa ed uschia na sa el betg sch’el pudess era lavurar sco product designer en Svizra.