Marina Morgenthaler - fin al limit

Battaporta è stà a trenar cun Marina Morgenthaler. Sper currer, nudar, ir cun velo e bler auter sport participescha ella en ses temp liber a cursas pli spezialas sco per exempel in gigatlon. Marina raquinta nus pertge ch'ella fa quai, nua che ses limit è e co che quel vesa ora.