Sirius - Da webcam sin CD

El ha gist dà ora ses emprim portatun, il mixtape «Sperasvi». Il rappunz Sirius ha cumenzà da registrar sias chanzuns avant intgins onns per sasez. Tuttina han era auters udì ses versets ed han fatg beffas. Oz, cun la CD publitgada, survegn el laud e cumpliments.

Dominik Hardegger