Tgi è quel tip curius che va mintg’onn cun telemarc?

Jonas Bischofberger! El è scolast d'aissa, va dentant era cun skis - e lura gist cun liadiras «luccas». Nus avain visità el en ses dachasa nunconvenziunal a Breil ed observà ina da sias lecziuns da snowboard.

L'entira survista dal Surselva Jam 2018 - clic: