Betg cuntent cun l’attest da lavur – tge far?

Suenter ch'ins ha lavurà in temp tar in patrun da lavur e banduna la fatschenta èn ins leds sch'ins survegn in bun attest da lavur. Mo tge pon ins far, sch'ins nè betg cuntent cun lattest?

ina dunna ed in um cun documents sin maisa en vestgì da lavur che discurran in cun l'auter
Legenda da maletgs: Il dialog cun il patrun da lavur porta en quasi tut ils cas ina soluziun. Keystone

L'attest da lavur è ina referenza impurtanta per ils patruns da lavur. Els inditgeschan co ins ha lavurà tar il vegl patrun. I dat però adina puspè cas, nua ch'il lavurer n'è betg cuntent cun l'attest.

Tenor Marcus Rohner dal sindicat svizzer Syna, saja lura impurtant da tschertgar tant pli spert il dialog cun il patrun da lavur e discutar ils puncts dispitaivels. Ins è dentant dependent dal patrun da lavur. En il mender cas èsi era pussaivel dad ir la via giuridica.

Autur/a: Pietro Jacomet