Check d'enviern per l'auto

L'opiniun dals experts è clera: I na tanscha betg da be midar ils pneus da stad cun quels d'enviern. Avant la stagiun fraida recumondan els da laschar far ina controlla da las parts principalas dals autos.

Check d'enviern per l'auto.
Legenda da maletgs: Check d'enviern per l'auto. Keystone

Tar in uschenumnà check d'enviern vegnan tut las parts principalas dals autos examinadas sin donns. Per exempel èsi fitg impurtant da mirar avant l'enviern che la battaria saja en in bun stadi. Ma er la funcziun da las glischs, la carossaria sco er profil e vegliadetgna dals pneus sajan da controllar.

Markus Peter da l'Uniun professiunala d'autos Svizra recumonda da laschar far il check d'enviern en ina garascha. Era Jürg Reinhard, manader da project tar il TCS, cusseglia da controllar l'auto mintg'onn avant la stagiun denviern. Cun la savida e l'experientscha necessairia, saja natiralmain er pussaivel da controllar l'agen auto a chasa.

Autur/a: Pietro Jacomet