Co sa deputar envers in chaun?

Dunna che va a spass cun trais chauns.
Legenda da maletgs: Giuadora entaup'ins adina puspè chauns. KEYSTONE

Ins è vid spassegiar, vid ir cun velo u vid currer e nunprevis entaup'ins in chaun. In chaun da chasa u era in chaun da protecziun. Il chaun cumenza forsa perfin ad urlar.
Mintgin è schon stà ina giada en questa situaziun.
Ma co reagir en questa situaziun?

Autur/a: RTR/dh