Co sgular cun seniors?

Duas persunas van cun valischs sin l'eroport.
Legenda da maletgs: Sch’ins prepara bain il viadi pon ins sgular senza stress. DREAMSTIME

Las vacanzas da stad èn passadas ed il traffic e las grondas fullas da turists a las plazzas aviaticas e staziuns da tren èn tschessadas. Igl è il temp che senioras e seniors pondereschan da far viadi. Blers sa sentan dentant in pau malsegirs da far viadis pli lungs tut sulets. Sin tge ston senioras e seniors guardar per pudair viagiar a moda confortabla senza stress?

Autur/a: RTR/cl