Cura èsi da trair ils dents da sabientscha?

In dentist che ha tratg in dent e che sa concentrescha sin quel.
Legenda da maletgs: Sch’ins sto laschar prender ora ils dents da sabientscha lura duess ins betg spetgar memia ditg: tranter 17 e 25 onns vai il pli tgunsch da prender ora els. DREAMSTIME

Ils dents da sabientscha ha nagin gugent. En mintga cas betg quels ch'ins sto laschar trair ora. Perquai sper'ins dad avair fortuna ch'els vegnan gnanc viador. Be tge èsi, sch'els cumenzan tuttenina a smatgar tras la schunschiva? E cura ston ins insumma laschar trair ils dents da sabientscha? E tgi paja quest tractament?

Autur/a: RTR/cl