Èsi propi immediat dad ir en garascha sche l'auto di: «Service, bitte jetzt!»?

In um durant far service ad in auto ed in maun cun guaffens.
Legenda da maletgs: Adina puspè èsi da laschar far service en garascha. Dreamstime

La resposta è simpla: Gea! Avant 10 onns deva il garaschist anc ina charta cun il proxim termin da service. Ozendi di l'auto sez cura ch'i è uras dad ir en garascha. Ed il garaschist sto per il solit sa tegnair vid quests termins per via da contracts cun ils fabricants d'autos. I na va pia betg pli da simplamain dar, sco avant intgins onns, l'auto ina giada a l'onn en garascha per laschar far in service grond. Ma l'indicaziun da l'auto ch'i saja uras per in service na munta er betg adina ina gronda lavur, magari èsi er mo da remplazzar in pitschen toc. Dapli da quest tema oz en il Co e cum.

Autur/a: RTR/df