Far iert sin il balcun

Sin in balcun pon ins plantar dapli legums e fritgs che quai ch'ins pensass.

Plantas da mandarinas, oranschas e citronas.
Legenda da maletgs: plantas da mandarinas, oranschas e citronas, tar Wieland fluras ed orticultura. RTR/ah

Na betg mintgin posseda in bel iert, nua ch'ins po plantar tut ils legums ch'ins ha gugent. Uschia èsi ozendi modern d'avair in iert sin il balcun. Ma betg tut ils legums èn adattads per il balcun. Sin tge ston ins uschiglio anc far attenziun per avair in bel agen iert? E cun tge plantinas cumenzan ins il meglier?

Autur/a: RTR/cl