Regals da «Last Minute»

Tge far sch'ins ha emblidà da cumprar regals e las butias en serradas? Simpels e persunals regals san ins er far en curt temp sez.

Regal da «Last Minute».
Legenda da maletgs: Regal da «Last Minute». Keystone

In regal ch'è fitg simepl da far è in bon ed ins po adattar el a la persuna che survegn il regal. Ins po far in bon per ina fin d'emna, per gidar cun insatge u ins po er far in bon per in concert u musical u simplamain quai che plascha. Sch'ins vul pli gugent regalar raps pon ins er far quai en ina moda pli creativa che be metter ils raps en ina busta. Las bancnotas pon ins plegar en bellas diversas furmas: flurs, cors, tgirallas ed anc bler dapli. Cun bellas surpraisas da raps s'accorsch'ins betg pli ch'igl è in regal spontan.

Per Nadal pon ins era adina far in pèr biscuits. Quels lura metter en in vaider da biscuits ch'ins ha decorà sez e gia è il «Last Minute» regal pront per surdar.

Autur/a: Natalia Murtas