Scumessas da sport: tge è legal – tge illegal?

Formular cun cifras da scumessas.
Legenda da maletgs: Scumessas da sport èn fitg actualas. DREAMSTIME

Jau scumet ch'il club da hockey da Tavau vegn campiun Svizzer. U dess jau forsa tuttina scumetter, ch'il FC Bayern gudogna la Champions League? Cun metter patg san ins ozendi far daners. Scumessas da sport èn moda. I dat numerus purschiders da scumessas da sport. Ma èn propi tut quels purschiders legals?

Autur/a: RTR/td