Tge munta il dresscode «casual»?

Il schef envida ad ina grillada. Super, ma il dresscode munta «casual». Tge dastgan ins trair en?

sanester um vestgì fin, dretg um vestgi luc
Legenda da maletgs: Business look e casual look - la differenza pixabay

Casual munta luc, cumadaivel, informal. Trair en dastgan ins dentant tuttina betg tge che para u plascha ad ins. Umens cun chautschas curtas e dunnas cun rassas mini n'èn betg vestgidas «casual». Tge resti è propi casual e pertge dovran ins insumma dresscodes? Quai declera Irena Nigg, scheffa da l'atelier d'emprendissadi per la creaziun da vestgadira.

Autur/a: RTR/ah/hs