Quels da las LIRICAS – Orange, Flepp e Jusht

Co ticcan ils rappunzs da las Liricas Analas? Exact quai mussa il film «Quels da las Liricas».

Jusht lava ses pes avant ch’ir sin tribuna entant che Orange va ora en il liber e trametta in pèr patratgs positivs en l’univers. Orange è fitg avert cura ch’el scriva ses texts. Flepp perencunter na scrivess betg tschertas chaussas persunalas.

Els ticcan different, fitg different e tuttina chattan els dapi 17 onns ensemen la curva – las Liricas Analas, la pli enconuschenta band da rap rumantscha.

Il film «Quels da las LIRICAS» da l'autura Petra Rothmund purtretescha e caracterisescha – avant e durant l'Open Air Lumnezia 2016 – ils trais MC's, da questa band: Orange, Flepp e Jusht.

Dapli dal tema

RTR/td