Bavania

La festa dals Trais Sontgs Retgs.

Fotografia dal chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Ier vain nus concludì la bella perioda da festas cun la Bavania, Buania, Buaneia, Buneia u Babania, co ils Rumantschs numnan la festa dals Trais Sontgs Retgs.

Tut questas furmas vegnan dal pled grec «epiphania» che signifitgescha appariziun. En l'Italia ha quai dà il num per la buna stria Befana che metta ils regals en ils chaltschiels. Era tar nus survegnivan ils uffants quest di ils regals, betg da Nadal.

Autras tradiziuns, popularas u religiusas, cuntinueschan però fin oz, ed insaquants protestants pon sa dumandar tge che C+M+B munta?

Autur/a: Gabriela Desax, Redacziun: Chasper Pult