Felician

chau da Chasper Pultc
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Tut noss chalenders inditgeschan per oz il num Felician. Che quest um è parentà cun Felix badain nus forsa, e che Felix è l'expressiun latina per ventiraivel u fortunà san insaquants da noss auditurs. En rumantsch enconuschain nus era la furma Flisch ch'è sa furmada da Felix – la schlatta Caflisch è derasada en il Grischun.

Felician era in citadin roman ch'era sa convertì al cristianissem ed è vegnì mazzà dal temp da l'imperatur Diocletian, damai in dals blers martirs. Ch'el ha subì las torturas ensemen cun ses frar Primus è inditgà sulettamain en il Chalender per mintga gi.

Redacziun: Chasper Pult