Lidvina

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Cun consultar noss chalenders datti ina giada u l'autra surpraisas cun nums insolits u rars. Il di d'oz da l'onn 1433 è morta a Schiedam, ina citadina sper Rotterdam, la pietusa Lidvina. Pir 1890 è ella vegnida canonisada da papa Leo XIII, ma gia avant ed enfin oz vegn ella invocada sco patruna dals malsauns e dals suffrints. La povra matta era crudada sin il glatsch cun 15 onns e s'aveva rutta ina costa e mai pli sa revegnida da quel accident. Pervi dad ina necrosa è ella stada l'entira vita en letg. Blers malsauns en visita tar ella èn guarids, ed uschia è ella daventada renumada. Igl è curius che la furma rumantscha Ludivina na figurescha betg en noss dicziunaris.

Redacziun: Chasper Pult