Magnasch

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR/G.Dazzi

In auditur da la Muntogna da Schons sa dumonda, sche ses prenum rarischem deriva forsa da «Men»? Quai è però ina furma scursanida da Domenic.

Magnasch percunter deriva dal latin MAGNUS che signifitga grond, ma ch'è er il num dad in sontg da l'Allgäu ch'è stà ed è anc oz impurtant per noss purs. El era il grond patrun encunter «las serps, ils coss, las talpas ed auters verms», ils inimis da l'agricultura. En rumantsch enconuschain nus ils prenums «Mang» u «Magn», la furma Magnasch exista dentant sulettamain en la Val Schons.

Redacziun: Chasper Pult