Michel

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Il Dicziunari Rumantsch Grischun è ina funtauna incumparabla per tut quai che reguarda il mund linguistic-cultural rumantsch. Oz festegiain nus l'onomastic da Michel, Mitgel u Mihel, il num da l'archanghel che ha battì il dragun cun sia spada da fieu.

L'ultim fascichel dubel dal DRG finescha cun il cumenzament dal chavazzin Michel/Mitgel nua che tut las furmas e pronunzias dal num vegnan enumeradas. Ils pleds finals èn «Besondere Aussprache in Varg.» e suenter è la pagina a fin. Per savair co che quels da Vargistagn pronunzian quest num stuessan nus spetgar fin la primavaira per il proxim fascichel.

Ma davent dal november chattain nus tut ils stgazis redigids dal DRG en furma digitala. Scuvrin gia uss il secret: Mischèl!

Redacziun: Chasper Pult