Pazos

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Ina famiglia da purs cun producziun biologica a Scuol è s'interessada dal num Pazos, nua ch'ella abitescha. L'intunaziun è sin la segunda silba, uschia che il pled talian pazzo che signifitgescha nar u balurd n'ha nagina influenza. Pazos fa part dad ina entira famiglia da nums che derivan tuts dal latin puteu che ha dà puz en rumantsch, in pitschen lajet. Cun differents suffixs po quai dar Puzzins sco a Tschlin, Pozzet sco a Sent u Purzos a Lumbrein che era il lieu per bagnar il chonv. Ma puz era er il num per cisternas, per il Grischun cun sia ritgezza d'aua main impurtantas che en autras regiuns.

Redacziun: Chasper Pult