Sainas

chau da Chasper Pult
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Las dumondas che ans pervegnan da las audituras ed ils auditurs èn zunt variadas. Quest'emna pruvain nus da dar ina resposta ad in pèr dad archeologs che possedan ina chasa a Ftan. Il num da cultira davant lur chasa sa numna Sainas. En ina foppa sa ramassan auals che van vers il vegl mulin da Ftan. In collega dad els da Puntina vuless far là studis da l'istorgia da vegetaziun sco ch'el aveva gia fatg ad Ardez. Ed els sezs èn plain mirveglias tge scuvertas ch'eran vegnidas fatgas cun sondar avant blers onns, probablamain chats dal temp da fier. Savens pon ils toponims gidar la perscrutaziun archeologica, tgi sa sche quai è il cas er questa giada?

Redacziun: Chasper Pult