Sgné

chau da Karl Barth
Legenda da maletgs: Chasper Pult. RTR G.Dazzi

Il temp d'advent è caracterisà da segns ed ensainas, pensain be a la staila da Nadal. Il pled latin insignium ha laschà ses fastizs en rumantsch cun bleras furmas. Dals clutgers udin nus ils sains u zens.

A Tarasp datti ina fracziun che ha num Sgnè. nua ch'ins po vesair era in crap preistoric cun cuppas. Sche strias ballavan là, na savain nus betg, ma il num deriva dal verb latin signare ch'è era restà en rumantsch. Damai, dunna Vera che ha fatg la dumonda: Vus abitais dasper in lieu antic che aveva fatg impressiun ed è vegnì segnà.

Redacziun: Chasper Pult