Blackout

Tge capitass sch'il provediment d'electricitad crudass ensemen? In uschenumnà Blackout è pussaivel er qua tar nus.

Blackout - in scenari pussaivel er tar nus
Legenda da maletgs: Blackout - in scenari pussaivel er tar nus

Nagin'electricitad, nagina glisch, naginas transacziuns da daners, nagins trens, naginas maschinas da mulscher, nagins ascensurs... Il scenari sch'i dess propi in uschenumnà Blackout è pulit inquietant. Bun, tschertas fatschentas han installà indrizs da current d'urgenza cun agregats d'electricitad. Cun questas pudess la lavur esser garantida sur in tschert temp, ma sch'i dura memia ditg patissan tuts.

Autur/a: Sandra Carisch