CFC-11

CFC-11 è ina substanza ch'è cunzunt pli baud vegnida duvrada sco med per sfradentar ni er sco chemicalia èn sprays. Dapi il 1996 è ella dentant scumandada perquai ch'ella fa donns vid la cuverta d'ozon.

Maletg da simbol.
Legenda da maletgs: Maletg da simbol. Keystone


CFC-11 bajegia giu l'ozon. Quel è dentant fitg impurtant per tut quai che viva sin terra, el protegia numnadamain dals radis dal sulegl fitg agressivs. Perquai è il CFC-11 è scumandà. Tuttina han scienzads chattà probabel en l'ost da l'Asia in producent da CFC-11 che lascha or 13'000 tonnas CFC-11 ad onn.

Autur/a: Prisca Bundi