Cudesch da Guinness

Trais cudeschs da records da Guinness
Legenda da maletgs: Cudesch da records da Guinness 2015. Keystone

Suenter la bibla è el il cudesch ch'è vegnì vendì il pli savens - il cudesch da records da Guinness. Ed oz avant 60 onns è el vegnì edì per l'emprima giada. Co èsi avant 60 onns vegnì tar l'emprima ediziun?

Autur/a: RTR/dh